5 sesja IV Synodu Diecezji Mazurskiej

W sobotę 26 lutego 2011 r. w gościnnej Parafii EA w Mikołajkach miała miejsce 5 sesja IV Synodu Diecezji Mazurskiej, którą rozpoczęło nabożeństwo w pięknym kościele św. Trójcy. Nabożeństwo prowadził miejscowy proboszcz - ks. Bogusław Juroszek, a kazanie wygłosił ks. bp Rudolf Bażanowski.

Ks. Dawid Banach i ks. Łukasz Gaś jako nowi członkowie Synodu złożyli swoje ślubowanie. Po odczytaniu protokołu z poprzedniej sesji przedstawione zostały sprawozdania: biskupa diecezjalnego, duszpasterza ewangelizacyjno-misyjnego, duszpasterza więziennego, duszpasterza młodzieżowego, dyrektora diakonii mazurskiej, kapelana EDW i kapelana SG. W dyskusji nawiązywano do spraw poruszonych w sprawozdaniach.

Synod przyjął sprawozdanie finansowe za 2010 r. i udzielił radzie diecezjalnej absolutorium. Uchwalił także preliminarz budżetowy na 2011 r.

Dokonał wyboru 2 kandydatów na sędziów dyscyplinarnych oraz przyjął wniosek do Rady Synodalnej o zmianę zapisów prawnych w celu bardziej równego reprezentowania poszczególnych Diecezji w Synodzie Kościoła.

Ks. Paweł Hause - relacja z 5 sesji Synodu

5 sesja Synodu w obiektywie

 

 

Strona Diecezji Mazurskiej