4 sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej

W Mikołajkach 14 marca 2015 r. obradował na 4 sesji V Synod Diecezji Mazurskiej Ko¶cioła Ewangelicko-Augsburskiego.

Obrady Synodu rozpoczęto wspólnym nabożeństwem z Eucharysti±. Kazanie wygłosił ks. Adrian Lazar.

W skład Synodu Diecezjalnego wchodz± wszyscy czynni duchowni z Diecezji oraz wybrani przez zgromadzenia parafialne delegaci ze wszystkich 15 Parafii. Na tej sesji ¶lubowanie złożyli nowi członkowie Synodu: ks. Robert Augustyn i ks. Adrian Lazar.

Synod wysłuchał sprawozdań biskupa diecezjalnego i duszpasterstw ¶rodowiskowych, zatwierdził sprawozdanie finansowe i uchwalił preliminarz budżetowy. Omawiał sprawy dotycz±ce działalno¶ci Diecezji.

Oby PAN Ko¶cioła raczył błogosławić Swój lud na Mazurach, Warmii i Podlasiu.

Zdjęcia: Waldemar Biedziuk

Strona Diecezji Mazurskiej