Otwarcie Domu Pojednania w Sorkwitach

7 maja 2016 r. w ewangelickim kościele w Sorkwitach o godz. 11 rozpoczęła się dziękczynna uroczystość związana z otwarciem Domu Pojednania. Ten projekt został zrealizowany dzięki współpracy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sorkwitach i Parafii Ewangelickiej w Norddoerfer na wyspie Sylt. Na miejscu starego i wyeksploatowanego kontenera, z którego przez ponad 25 lat korzystali uczestnicy organizowanych w Sorkwitach obozów dla dzieci i młodzieży powstał nowy budynek.

Uroczystość w Sorkwitach zaszczycił m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Kazanie wygłosił ks. bp Rudolf Bażanowski.

Otwarcia Domu Pojednania dokonali Goście z wyspy Sylt.

W niedzielę 8 maja 2016 r. podczas nabożeństwa dziękowano za 30 lat partnerstwa pomiędzy Parafią Ewangelicką z Norddoerfer i Parafią w Sorkwitach.

Kazanie wygłosił ks. Reiner Chinnow z partnerskiej parafii, a które tłumaczył ks. bp R. Bażanowski.

Słowa podziękowania Starosta Mrągowski Antoni Karaś skierował do duchownych obu Parafii oraz Pań Pastorowych za działania na rzecz tego partnerstwa.

Propst Kay-Urlich Bronk przekazał podczas nabożeństwa swoje spostrzeżenia i refleksje związane z pobytem w Sorkwitach. Podkreślił, jak duży trud podjęły obie parafie, by powstał Dom Pojednania i na koniec życzył kolejnych jubileuszy partnerstwa obfitujących w dobre i owocne ralacje wyrażając to słowami Jezusa: Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. (J10,10b).

Zdjęcia: BW