Nabożeństwo z okazji Święta 3-Maja w Suwałkach

Ewangelickie nabożeństwo na trwałe wpisało się już w organizowane przez Wojewodę Podlaskiego obchody świąt narodowych. Z okazji 220 rocznicy uchwalenia ustawy rządowej, która do historii przeszła pod nazwą Konstytucji 3 Maja, odbyło się ono w parafii w Suwałkach.

Było to centralne nabożeństwo obu podlaskich parafii - białostockiej i suwalskiej. Miało ono miejsce 1 maja w ramach niedzielnego nabożeństwa.

Wzięli w nim udział przedstawiciele służ mundurowych, parafianie obu podlaskich parafii, a także goszcząca w tych dniach na Suwalszczyźnie grupa parafian ze Skoczowa. W imieniu gości życzenia przekazał proboszcz tamtejszej parafii ks. Adam Podżorski.

Nabożeństwo prowadzili podlascy duchowni ks. Dawid Banach z Suwałk (od kwietnia pełniący także służbę w Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym) i kapelan Wojsk Lądowych ks. kpt. Tomasz Wigłasz z Białegostoku, który wygłosił kazanie.

Bezpośrednio po nabożeństwie miał miejsce krótki koncert. Następnie poczęstunek zaplanowany w ogrodach parafialnych, ale ze względu na pogodę w ostatniej chwili przeniesiony do sali parafialnej.

Oficjalne uroczystości na Podlasiu zakończą się w Białymstoku pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Strona Diecezji Mazurskiej