Synod Diecezji Mazurskiej

Dnia 25 lutego 2006r. (sobota) w Mikołajkach miała miejsce 6 sesja III Synodu Diecezji Mazurskiej.
Synod rozpoczął się nabożeństwem w kościele Św. Trójcy. Podczas obrad zostały przedstawione sprawozdania oraz omówione aktualne sprawy Diecezji Mazurskiej.

Sprawozdanie Biskupa Diecezji Mazurskiej

Sprawozdanie Duszpasterza Młodzieżowego

XBRB