Synod Diecezji Mazurskiej

Dnia 24 lutego 2007r. (sobota) w Mikołajkach miała miejsce 1 sesja IV Synodu Diecezji Mazurskiej.
Synod rozpoczął się nabożeństwem w kościele Św. Trójcy, podczas którego kazanie wygłosił Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego - Ksiądz Biskup Janusz Jagucki. Podczas obrad zostały przedstawione sprawozdania oraz omówione aktualne sprawy Diecezji Mazurskiej.

Synod wybrał Radę Diecezjalną, Komisję Rewizyjną oraz delegatów do Synodu Kościoła.

Sprawozdanie Biskupa Diecezji Mazurskiej

XBRB