2 sesja IV Synodu Diecezji Mazurskiej

W sobotę 16 lutego 2008 r. w Mikołajkach na swojej drugiej sesji zebrał się Synod Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Synodałowie zgromadzili się najpierw w kościele na nabożeństwie, na którym kazanie wygłosił ks. Sebastian Kozieł z Ostródy, a liturgię prowadził miejscowy proboszcz - ks. Bogusław Juroszek.

Synod wysłuchał sprawozdań z życia i działalności Diecezji i poszczególnych duszpasterstw. Sprawozdania przedstawili: biskup diecezjalny, duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny, duszpasterz więzienny, duszpasterz młodzieżowy, dyrektor Diakonii Mazurskiej, kapelan duszpasterstwa wojskowego.

Omawiano i dyskutowano nad istotnymi sprawami i problemami, o których zasygnalizowano w sprawozdaniach.

Sesja Synodu jest szczególną okazją do spotkania się przedstawicieli wszystkich parafii mazurskich.

Fragmenty sprawozdania biskupa diecezjalnego