1 sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej

W sobotę 18 lutego 2012 r. w Mikołajkach odbyła się pierwsza sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Synodałowie zgromadzili się najpierw w kościele na nabożeństwie, na którym kazanie wygłosił Ks. Bp Jerzy Samiec.

Synod wysłuchał sprawozdań z życia i działalności Diecezji. Sprawozdania przedstawili: biskup diecezjalny, duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny, duszpasterz więzienny, duszpasterz młodzieżowy, dyrektor Diakonii Mazurskiej, kapelan duszpasterstwa wojskowego.

Po udzielniu przez Synod absolutorium Radzie Diecezjalnej odbyły się wybory:
- biskupa diecezjalnego
- rady diecezjalnej
- komisji rewizyjnej
- delegatów do Synodu Kościoła

Sesję Synodu Diecezji Mazurskiej zakończył modlitwą i błogosławieństwem Ks. Bp Jerzy Samiec

 

 

Zdjęcia: Waldemar Biedziuk