2 sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej

W sobotę 2 marca 2013 r. w Mikołajkach odbyła się druga sesja V Synodu Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Synodałowie zgromadzili się najpierw w kościele na nabożeństwie, na którym kazanie wygłosił Ks. Bp Rudolf Bażanowski.

Synod wysłuchał sprawozdań z życia i działalności Diecezji. Sprawozdania przedstawili: biskup diecezjalny, duszpasterz ewangelizacyjno-misyjny, duszpasterz więzienny, duszpasterz młodzieżowy, dyrektor Diakonii Mazurskiej, kapelani duszpasterstwa wojskowego.

Synod przyjął sprawozdanie finansowe Diecezji Mazurskiej, udzieł absolutorium Radzie Diecezjalnej, uchwalił preliminarz budżetowy oraz omawiał możliwości obchodów 500-lecia Reformacji w Diecezji Mazurskiej. Bliżej zapoznał się z projektami PEA w Suwałkach i w Ostródzie

 

Zdjęcia: Waldemar Biedziuk i ks.r-ca Krzysztof Mutschmann