Ksiądz Senior Paweł Kubiczek

 

Urodzony 19,12,1925 w Gutach (Czechy) jako syn Pawła i Anny z domu Rucki;
Ochrzczony w styczniu 1926 r. w Ligotce Kameralnej; Konfirmowany w maju 1939 r. w Trzyńcu (Czechy);
Szkołę podstawową ukończył w Gutach w 1937 r.;
3-letnią szkołę wydziałową ukończył w Trzyńcu w 1940 r.;
Matura w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie w 1947 r.;
Studia teologiczne na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1952 r.;
1 egzamin kościelny - 8.3.1952;
ordynacja - 27.4.1952 - Szczytno; ordynował ks. bp Karol Kotula;
27.4.1952 - 15.5.1054 - wikariusz i administrator Parafii w Świętajnie oraz zborów w Gawrzyjałce, Małych Jerutkach i Nowej Wsi;
31.10.1952 - ślub z Rutą Bank w Szczytnie;
15.5.1954 - 31.12.1958 - administrator Parafii w Ostródzie oraz w zborach w Szmogwałdzie i Kraplewie;
od 15.5.1955 do 31.10.1955 także administaror Parafii w Lipowie wraz ze zborami w Glaznotach i Dąbrównie;
od 1.11.1955 - także administrator Parafii w Prabutach;
od 1.8.1957 - także administrator zborów Iławie i Biskupcu Pomorskim;
2 egzamin kościelny - 12.2.1958;
W 1959 roku ukończył studia z zakresu rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie;
1.1.1959 - 14.4.1959 - administrator Parafii w Olsztynie;
15.4.1959 - 1.3.1970 - administrator potem proboszcz Parafii w Rynie, Nakomiadach i Użrankach - do 30.4.1961; od 1.10.1062 także adm. Zboru w Sterławkach Wielkich;
18.2.1962 - instalacja na proboszcza w Rynie;
1.11.1963 - wybrany na konseniora Diecezji Mazurskiej;
20.6.1965 - 20.2.1966 - p.o. senior;
od 24.10 1965 - radca Konsystorza;
22.2.1966 - wybór na seniora Diecezji Mazurskiej; 22.5.1966 - instalacja na seniora przez ks. Bpa Andrzeja Wantułę w Szczytnie;
od 1.5.1967 - także adm. Parafii w Ukcie i Wejsunach (- do 30.6.1969), w Nawiadach i Pieckach;
od 18.4.1968 członek Synodu Kościoła;
26.4.1970 wybrany na proboszcza w Szczytnie do 30.4.1991r.
od 1.4.1972 r. - do 31.3.1973 adm. PEA w Giżycku;
1.5.1991 - przechodzi w stan spoczynku;
18.10.2001 r. Zmarł w Essen.

 

 

Prof. Jan Kisza

In Memoriam

Śp. Ks. Sen. Paweł Jan Kubiczek (1925-2001)


Dnia 18 października 2001 r. zmarł nagle poza granicami kraju (w Niemczech - w Essen) śp. Ks. Sen. Paweł Jan Kubiczek długoletni proboszcz parafii w Ostródzie, Rynie i w Szczytnie na Mazurach, a także długoletni senior Diecezji Mazurskiej. Przeżył lat 76, z tego w służbie Pana i Słowa Bożego prawie 50 lat.
Urodził się 19 grudnia 1925 r. w Gutach (Czechy) jako syn Pawła i Anny z domu Rucki. Ochrzczony został w styczniu 1926 r. w kościele parafialnym w Ligotce Kameralnej, a konfirmowany w maju 1939 r. w kościele parafialnym w Trzyńcu (Czechy). Szkołę podstawową - ludową ukończył w Gutach w 1937 r., a 3-letnią szkolę wydziałową w Trzyńcu w 1940 r. Po uzyskaniu matury w Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie (1947 r.) podjął studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1952 r. Po zdaniu pierwszego egzaminu kościelnego (08.03.1952) został ordynowany przez ks. bp. Karola Kotulę 27 kwietnia 1952 r. w kościele ewangelickim w Szczytnie. Po ordynacji delegowany przez Konsystorz podjął pracę na stanowisku wikariusza w parafii Świętajno (27.04.1952 - 30.04.1954), a następnie jako administrator parafii w Ostródzie (01.05.1954 - 31.12.1958), w Olsztynie (01.01.1959 - 14.04.1959) i w parafii Rynie (15.04.1959-01.02.1962). W tym okresie pracy podjął jednocześnie studia z zakresu rolnictwa w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, które z powodzeniem ukończył w 1959 r.
Po zdaniu drugiego egzaminu kościelnego (12.02.1958 r.) został wybrany przez Zgromadzenie Parafialne parafii w Rynie na proboszcza (instalacja 18.02.1962) i na tym stanowisku wypełniał swą służbę do 1.03.1970 r. W tym tez czasie, z uwagi na wakans na stanowisku proboszcza w Szczytnie, zgłasza swoją kandydaturę i Zgromadzenie Parafialne tej parafii wybiera Go na to stanowisko (26.04.1970). Tu też pozostaje w służbie kościoła do końca swej pracy duszpasterskiej tj. do 30.04.1991 r. Ale w międzyczasie podejmuje inne, bardziej odpowiedzialne funkcje i zadania służby w Kościele i tak Zgromadzenie Diecezjalne Diecezji Mazurskiej (01.11.1963 r.) wybiera Go na stanowisko konseniora, przy czym w czasie 20.06.1965-20.02.1966 r. pełnił jednocześnie funkcję p.o. seniora. Kolejne Zgromadzenie Diecezjalne (20.02.1966 r.) wybiera go na stanowisko seniora tej Diecezji, a uroczyste objęcie tej funkcji nastąpiło po Jego instalacji dopełnionej w dniu 22.05.1966 r. w kościele ewangelickim w Szczytnie przez ks. bp. Andrzeja Wantułę. Z racji tych funkcji od 18.04.1968 r. wchodził w skład Synodu przez kilka kolejnych kadencji, aktywnie uczestnicząc w pracach wielu komisji synodalnych. Przez wiele lat (od 24.10.1965 r.) był równocześnie radcą Konsystorza. Pracując w tych gremiach nigdy nie zabiegał o zaszczyty, bowiem sprawy dobra Kościoła zawsze stawiał ponad wszystkimi innymi. Takie Jego stanowisko wynikało z głębokiej wiary i przeświadczenia potrzeby służenia bliźniemu, parafii, kościołowi. Wiódł ciche i skromne życie, a każdemu potrzebującemu służył radą i pomocą, zawsze starał się być tam, gdzie był najbardziej potrzebny.
Dnia 31 października 1952 r. ks. P. Kubiczek zawarł w Szczytnie związek małżeński z Rutą Bank, córką Wilhelma i Fryderyki. Małżonkowie przeżyli razem w wielkiej szczęśliwości i wzajemnej miłości lat 49. Bóg obdarował ich dwójką dzieci.
Małżonka jako seniorowi wiernie i z pełnym zaangażowaniem wspierała Go w wypełnianiu służby duszpasterskiej, szczególnie zaś jako organizator i wieloletni dyrygent chóru. Funkcję seniora pełnił przez 25 lat tj. do czasu przejścia na emeryturę (30.04.1991). krótko potem ze względów rodzinnych wyjechał na stałe do Niemiec - do Essen i tu zamieszkał razem z rodziną, tu też za sprawą Niebios dokonał swoich ostatnich dni, w nocy 18 października br. podczas snu, a więc równie cicho i spokojnie, tak jak ciche i spokojne było całe Jego życie.
Ks. sen. P. Kubiczek był bardzo przywiązany do rodzinnych stron, często w rozmowach do tego nawiązywał i z tej m.in. inspiracji działał w Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (koło w Olsztynie). Nigdy nie zapomniał o rodzimych stronach (Guty pod Jaworowym - Czechy), w miarę często je odwiedzał, po raz ostatni jak się okazało w sierpniu br. Było to nie jakoby pożegnanie się z Jego ukochaną Ziemią Cieszyńską.
Ks. sen. odbył jeszcze w okresie wakacyjnym br. drugą podróż odwiedzinową, a mianowicie odwiedził Ziemię Mazurską, również tak bardzo przez Niego ukochaną. Tu bowiem przez ponad 40 lat wypełniał swą służbę duszpasterską, a ponad 25 lat piastował godność zwierzchnika Diecezji Mazurskiej. Podczas tych odwiedzin spotkał się z duchowieństwem Diecezji na okresowym zebraniu księży w Mikołajkach, tu też odprawił, niestety jak się okazało, ostatnie swoje nabożeństwo. Odwiedził też prawie wszystkie parafie Diecezji, spotkał się z wieloma przyjaciółmi i znajomymi. W planach miał jeszcze zamiar ponownie odwiedzić Mazury w następnym roku, aby móc w gronie przyjaciół i znajomych obchodzić jubileusz 50-lecia swej ordynacji. Niestety wyrokiem Niebios stało się inaczej.
Uroczystości żałobne odbyły się 24 października br. w Kościele Łaski w Essen - Frintrop odprawione przez miejscowego tam księdza F. Banken'a. Natomiast w imieniu Biskupa Kościoła w Polsce ks. bp. J. Jaguckiego, a także zwierzchnika Diecezji Mazurskiej ks. bp. R. Bażanowskiego oraz całej ewangelickiej wspólnoty mazurskiej, Zmarłego ks. sen. Kubiczka pożegnał ks. Franciszek Czudek z Mikołajek, który słowa pożegnania oparł na wersecie wyjętym z księgi Izajasza 52, 7... "który mówił do Syjonu: Twój Bóg jest Królem". Ciało na wieczny spoczynek zostało złożone na tamtejszym cmentarzu parafialnym.
Jako bliski przyjaciel Zmarłego mniemam, że wszystko to co dotychczas napisano, a może i powiedziano, w niepełnym niestety stopniu oddaje prawdę o pracowitym i bogatym w liczne dokonania w życiu Zmarłego ks. sen. P. Kubiczka. Nam natomiast w sercach pozostał smutek i żal, ale także i niezłomna wiara, że w domu Ojca w Niebiesiech wiele jest mieszkań, gdzie znowu się spotkamy.

Więcej - >>>

O Księdzu Seniorze Pawle Kubiczku w Kartkach Mazurskich opracowanych przez Erwina Kruka


Powrót do poprzedniej strony
Wydrukuj strone

(c) 2005 - Diecezja Mazurska KEA w RP - diec.mazurska@luteranie.pl