KARTKI MAZURSKIE

2006 Listopad Nr 11 (41) Rok VII
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie

 

Bp Janusz Jagucki uhonorowany na Mazurach

8 listopada 2006 roku Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Andrzej Ryński i Przewodniczący Sejmiku - Miron Sycz w nowej sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wręczyli "Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego"  bp. Januszowi Jaguckiemu - zwierzchnikowi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz abp. Edmundowi Piszczowi, byłemu zwierzchnikowi Archidiecezji Warmińskiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Uroczystość miała szczególną oprawę. Uczestniczyli w niej przedstawiciele środowisk naukowych i kulturalnych. Obecny był nowy metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba. Licznie reprezentowane było środowisko ewangelickie diecezji mazurskiej z bp. Rudolfem Bażanowskim i kuratorem diecezji prof. Janem Kiszą.       
Marszałek województwa, otwierając uroczystość, powiedział, że "jest to odznaka za szczególne zasługi włożone w rozwój województwa, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla... W tej edycji chcemy docenić zasługi Księdza Biskupa Janusza Jaguckiego oraz Księdza Arcybiskupa Edmunda Piszcza, którzy między innymi wyróżnili się działaniami na rzecz ekumenizmu".     
Moment wręczenia odznak honorowych poprzedziły laudacje. O arcybiskupie-seniorze Edmundzie Piszczu mówił prof. Stanisław Achremczyk, kreśląc jego drogę z Bydgoszczy do Olsztyna. Abp Edmund Piszcz był metropolitą warmińskim w latach 1992-2006. Od 30 maja 2006 r. jest w stanie spoczynku. W latach 1983-1995 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, członkiem Rady Głównej Konferencji Episkopatu Polski, a w latach 1989-1994 członkiem watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 2003 roku jest honorowym obywatelem Olsztyna. Jest m.in. autorem książki "Colloquium Charitativum w Toruniu w roku 1645", wstrzymywanej przez cenzurę ponad 30 lat, a wydanej w 1995 roku. Biskupa Janusza Jaguckiego - zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, jego życie i dokonania przedstawił Wiktor Marek Leyk, pełnomocnik Marszałka Województwa ds. mniejszości narodowych i etnicznych. W tym wystąpieniu, które publikujemy poniżej, znalazły się i osobiste akcenty.

 

Laudacja dla ks. bpa Janusza Jaguckiego

Janusz Jagucki urodził się 14 lutego 1947 r. w Sorkwitach w rodzinie księdza ewangelickiego. Jego ojciec Alfred pochodzi z Wiżajn na skraju Mazur Garbatych. Mamy więc do czynienia z człowiekiem rodu mazurskiego i jednocześnie pastorskiego.
Szkołę podstawową ukończył w Szczytnie a Liceum Ogólnokształcące w dalekim Cieszynie - nomen omen im. Mikołaja Kopernika. Te przenosiny z Mazur na Śląsk Cieszyński były spowodowane, jak to często w rodzinach pastorskich bywa, objęciem przez jego ojca funkcji proboszcza parafii cieszyńskiej. W ślad za swoim ojcem i bratem poszedł też na studia teologiczne, które ukończył w 1970 roku pracą "Kościół wobec ludzi samotnych". Bezpośrednio po ordynacji ks. Janusz powrócił na Mazury, rozpoczynając służbę duszpasterską jako wikariusz diecezjalny w Giżycku. Wtedy jeszcze nie wiedział, on i jego młoda małżonka, że spędzą tam najbliższe 30 lat swego życia w służbie ludziom i Kościołowi.

Mazury

Gdyby spróbować w jednym zdaniu zawrzeć treść życia i trzydziestoletniej służby bp. Janusza na Mazurach, to trzeba jego dzieło określić jako pracę organiczną. Poza głoszeniem słowa Bożego, organizacją życia kościelnego na obszarze niemal połowy województwa, od Giżycka i Rynu po Ełk i Suwałki. Poza małżonką pomagała mu w tym "biała strzała", czyli stary mercedes budzący w owym czasie zdziwienie wśród mieszkańców i gorzkie komentarze niektórych konfratrów, że polski ksiądz jeździ niemieckim autem.
Trzeba przypomnieć, że lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte to nie był łatwy czas dla Kościoła ewangelickiego na Mazurach. Bezprawne zajmowanie kościołów i exodus wiernych w ramach akcji łączenia rodzin załamał życie kościelne w wielu parafiach, ale ks. Janusz umiał je nie tylko odbudować lecz też utrzymał stałe więzi ze swoimi parafianami na miejscu i na obczyźnie. Dzisiaj spotkania byłych i obecnych parafian są rzeczą codzienną, ale w tamtych czasach wielu Mazurów, którzy wyjechali do Niemiec, traktowano jako tych co zdradzili Mazury, a i oni sami wyjeżdżając byli przekonani, że nigdy nie będzie im dane tu przyjechać.
Ksiądz Janusz na tym nie poprzestawał, poza niwą kościelną był aktywny w społeczności lokalnej, wychodził z nowymi inicjatywami społecznymi i kulturalnymi. Na trwałe ustanowił w Giżycku festiwale organowe i nabożeństwa w języku niemieckim dla turystów - w sezonie letnim. Festiwal obchodził swoje dwudziestolecie i jest najstarszym świętem organowym w regionie, a nabożeństwa ewangelickie w języku niemieckim odbywają się w wakacje nie tylko w Giżycku ale i w innych parafiach. Wielkim jego dziełem jest powrót na Mazury Zakonu Joannitów i funkcjonowanie obecnie kilkunastu stacji socjalnych. Niosą one pomoc medyczną i opiekę wszystkim potrzebującym, szczególnie na obszarach wiejskich.
Warto podkreślić, że ta wieloletnia służba ludziom została doceniona przez władze miasta Giżycka nadaniem honorowego obywatelstwa ks. biskupowi, zaś Zakon Joannitów wyróżnił go Krzyżem Joannitów z Wstęgą. Ekumeniczna otwartość ks. Jaguckiego uwidoczniła się w pomocy Kościołowi greko-katolickiemu, który do 1989 r. był praktycznie w podziemiu. Ksiądz Janusz nie tylko udostępnił świątynie dla braci Ukraińców, ale także wspomagał ich w budowie własnych cerkwi. Swoistym symbolem współpracy jest Węgorzewo, gdzie w jednej świątyni obydwa Kościoły współgospodarzą do dzisiaj. Gdy zostanie biskupem całego Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce, doprowadzi do cyklicznych spotkań z prymasem Józefem Glempem, z którym sąsiadują swoimi siedzibami przez miedzę na ul. Miodowej, oraz wypełni nowymi treściami dialog ewangelicko- katolicki.

Biskup Kościoła

Synod Kościoła wybrał w 2000 r. ks. Janusza na Biskupa Kościoła. Nie jest to pierwszy biskup, który ma w swoim życiorysie mazurski epizod, ale jest to pierwszy rodowity Mazur jako zwierzchnik Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Polsce. Gdy do tego dodamy wybitne zasługi ojca biskupa - Alfreda i brata Waltera - zwierzchnika Kościoła Luterańskiego w Wielkiej Brytanii, to możemy z dumą powiedzieć, że dzisiaj w osobie księdza Janusza Jaguckiego honorujemy wybitnego Mazura, godnego Biskupa Kościoła i wspaniałego przedstawiciela europejskiego rodu pastorskiego.
Mój ojciec Emil jako radca Konsystorza i kurator parafii w Szczytnie współpracował z ks. Alfredem Jaguckim. Mam też szczególny przywilej znać dzisiejszego laureata od czasów dzieciństwa i młodości w Szczytnie, a także współpracować z nim w minionych latach. Zapewniam, że każde z nim spotkanie to wielkie duchowe i emocjonalne przeżycie. Uhonorowanie księdza biskupa Janusza Jaguckiego przez Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego najwyższą odznaką regionalną jest wyjątkowo trafne i w pełni zasłużone.

Wiktor Marek Leyk


KARTKI MAZURSKIE, Listopad 2006, Nr 11 (41) Rok VII. Red. E.K.
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
Adres: 10 - 026 Olsztyn, ul. Stare Miasto 1,
tel. + 48 89 527-22-45
Konto: PKO BP II/0 Olsztyn 93 1020 3541 0000 5002 0091 1180
http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/mte.html
http://www.mtew.prv.pl


Powrót do poprzedniej strony
Wydrukuj stronę

(c) 2006 - Diecezja Mazurska KEA w RP - diec.mazurska@luteranie.pl