KARTKI MAZURSKIE

2008 Luty Nr 2 (56) Rok IX
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie

 

Wybory MTE

Księża Diecezji Mazurskiej KE-A w latach 1990-2000


Ks. Krystian Borkowski
Ks. Sławomir Fonfara
Ks. Paweł Hause
Ks. Cezary Królewicz
Ks. Jan Neumann
Ks. Robert Opala
Ks. Robert Penczek
Ks. Ryszard Pitruski
Ks. Władysław Wantulok
Ks. Roland Zagóra

Po raz ostatni prezentuję sylwetki duchownych ewangelickich. Tym razem są to księża, którzy rozpoczęli posługę duszpasterską na Mazurach w latach 1991-2000. Większość z nich nadal pełni pracę kościelną, w tym spora grupa w parafiach mazurskich. Ci są mi znani, gdyż spotykam się z nimi na sesjach synodu diecezjalnego, odbywających się tradycyjnie w Mikołajkach. Wśród uczestników obrad pojawiają się też nowi duchowni, którzy na Mazury przybyli po r. 2000, a więc już w XXI wieku. Być może, z czasem kto inny naszkicuje ich sylwetki. Zadanie, które sobie wyznaczyłem, dotyczyło przybliżenie duchownych Diecezji Mazurskiej w określonych ramach czasowych - od roku 1945 po rok 2000. Ilu duchownych w tym czasie pracowało dłużej lub krócej? Można odrzec: wielu, choć - jak dotychczas - nie dokonałem jeszcze dokładnych obliczeń. Jak wspominałem, n a opracowanie czekają sylwetki kobiet - instruktorek, katechetek, diakonis oraz absolwentek teologii wprowadzonych w urząd nauczania kościelnego. Ich rola w poszczególnych parafiach była nie do przecenienia, dane jednak o nich - są nader skromne. Dlatego myślę o ogólnym opracowaniu, ale w czasie późniejszym.

Erwin Kruk

 

Ks. Władysław Wantulok

 

Urodził się 22 lipca 1962 r. Ordynowany był 13 grudnia 1987 r. w kościele ap. Piotra i Pawła w Wiśle wraz z pięcioma innymi magistrami teologii. Z dniem ordynacji został wikariuszem parafii w Jaworzu, w której proboszczem był ks. Ryszard Janik.

Władze kościelne z dniem 1 września 1992 r. mianowały ks. Władysława Wantuloka administratorem parafii w Nidzicy i Działdowie. Stało się to po przejściu nidzickiego proboszcza, ks. konsen. Jerzego Otello na emeryturę wiosną 1992 r.

W Nidzicy ks. Wantulok pełnił posługę duszpasterską do połowy 1995 r. Na początku pracy na Mazurach, oprócz opieki duszpasterskiej w Nidzicy, był przez dziewięć miesiecy również administratorem parafii w Ostródzie, a także w Działdowie. Granice parafii nidzickiej były powiększone o filiał w Olsztynku. Mieszkała tam katechetka, mgr teologii Halina Płoszek-Berndt, zajmująca się na terenie parafii nauczaniem kościelnym.

W połowie 1995 r. bp Kościoła Jan Szarek zwolnił ks. Władysława Wantuloka ze stanowiska administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy, a na jego miejsce mianował ks. Rolanda Zagórę. Ks. Władysław Wantulok opuścił Mazury. Od lat jest proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Znalazł się zatem w miejscu, w którym po ukończeniu studiów zaczynał praktykę kościelną. Warto też wspomnieć, że sześciu absolwentów teologii z 1987 r., wśród których był i ks. Władysław Kawulok, spotkało się 28 listopada 2007 r. w kościele wiślańskim na uroczystym nabożeństwie dziękczynnym, świętując dwudziestą rocznicę ordynacji na duchownych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Ks. Roland Zagóra

Urodził się 8 stycznia 1966 r. w Cieszynie. Ordynowany był 13 października 1991 r. Pierwszym miejscem jego posługi duszpasterskiej był Elbląg. Był pierwszym powojennym duchownym ewangelickim, który jako wikariusz - przez 13 miesięcy - na stałe mieszkał w Elblągu. Od grudnia 1993 r. został skierowany jako wikariusz do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. Pełnił swą posługę przez półtora roku. Następnie został wikariuszem w parafii w Jaworzu, gdzie proboszczem był ks. Ryszard Janik.

Dnia 1 lipca 1995 r. otrzymał mianowanie na administratora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy. Od tego czasu związał życie swoje i rodziny z Nidzicą, gdzie nadal jest proboszczem, mając nadto pod opieką filiały w Gardynach, Rogu i Jabłonce.

Ks. Roland Zagóra zadbał o pamięć swego poprzednika, długoletniego nidzickiego proboszcza ks. Jerzego Otello, który zmarł 16 października 1996 roku i został pochowany na cmentarzu w Nidzicy. W przededniu 10 rocznicy śmierci zasłużonego duszpasterza, który w latach 1954-1992 był proboszczem parafii nidzickiej, w niedzielę 15 października 2006 roku w ewangelickim kościele Św. Krzyża w Nidzicy odbyło się nabożeństwo wspomnieniowe. Po nabożeństwie, przy jesiennej łaskawej pogodzie, zebrani przeszli za kościół, na plac, który uchwałą rady miasta otrzymał nazwę: "Plac im. ks. Jerzego Otello". Tablicę na kamiennym murze, specjalnie do tego celu wybudowanym, odsłoniła pastorowa Pelagia Otello. Słowem Bożym poświęcili to miejsce ks. bp Rudolf Bażanowski i ks. Roland Zagóra.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Nidzicy i jej proboszcz utrzymują partnerskie kontakty z trzema parafiami w Niemczech. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z parafią ewangelicką w Assing w Danii. Tamtejszy pastor co dwa lata organizuje podróż studyjną na Mazury. Zatrzymują się wtedy w Nidzicy, gdzie odprawiane jest nabożeństwo w języku polskim i duńskim, a w następnych dniach goście zwiedzają i poznają region. Parafia ewangelicka, jak podkreśla proboszcz, ma również dobre ekumeniczne kontakty z parafią katolicką w Nidzicy. Na przykład ostatnio, w święto Epifanii w 2008 r., ks. Roland Zagóra wygłosił kazanie w kościele katolickim, który przed wojną należał do ewangelików. Również władze samorządowe dostrzegają, jak bardzo w życie Nidzicy i powiatu zaangażowany jest ewangelicki proboszcz. Toteż w nidzickim konkursie o tytuł Dobroczyńcy Roku, organizowanym w celu wyróżnienia osób i przedsiębiorstw, które w sposób szczególny angażują się we wspieranie inicjatyw społecznych, jednym z laureatów, wyróżnionym statuetką Ferdynanda Gregoroviusa, został w 2004 r. ks. Roland Zagóra.

Ks. Roland Zagóra jest koordynatorem Diakonii w Diecezji Mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

 

Ks. Ryszard Pitruski

Urodził się 28 września 1966 r. w Ząbkowicach Śląskich. Jego macierzystą parafią było Kłodzko, gdzie dojeżdżał na nabożeństwa wraz z rodzicami i młodszym o trzy lata bratem. Ukończył Technikum Elektroniczne w Dzierżoniowie. W 1992 r. rozpoczął studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Obronił swą historyczno-teologiczną pracę magisterską, dotyczącą chrystologii, napisaną pod kierunkiem prof. J. T. Maciuszki. Na studiach w ChAT poznał też swą małżonkę Renatę Wencławską z Frąknowa k. Nidzicy. Tych dwoje połączyła miłość, wspólne zainteresowania, a później wspólna praca w parafii. Ich ślub odbył się 16 września 1989 r. w Nidzicy, a udzielił go tamtejszy proboszcz, ks. Jerzy Otello. Rok później na świat przyszło pierwsze z trojga dzieci: Róża, a w następnych latach - Regina i Rafał .

Dnia 9 stycznia 1993 r. w Ostródzie Ryszard Pitruski został ordynowany na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przez bpa Jana Szarka, w asyście ks. Jana Sztwiertni i ks. Alfreda Tschirschnitza. Jako wikariusz objął trudną służbę w mazurskiej, ostródzkiej parafii. Współużytkowany kościół, będący już wówczas kościołem metodystycznym, nie był jedynym miejscem odprawiania coniedzielnych nabożeństw. Dochodziły do tego dojazdy do parafialnych, oddalonych filiałów w Iławie, Pasłęku, Morągu, Łęgutach. W roku 2001 ks. Ryszard Pitruski został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie przez bpa Rudolfa Bażanowskiego. Mazurscy koledzy: ks. Waldemar Kurzawa z Działdowa i ks. Paweł Hause z Kętrzyna byli asystentami podczas tego aktu.

Ks. Ryszard Pitruski znany był w regionie ze względu na swoje coniedzielne rozważania w "Radiu Mazury". Z jego inicjatywy zaczęto w Ostródzie obchodzić wspólnie w gronie wyznawców z czterech Kościołów Święto Reformacji. Interesował się dziejami ewangelickiego Kościoła oraz historią Mazur. Działał w Forum Współpracy Chrześcijan. Na jego barkach spoczywały obchody uroczystości związanych z osobą i dziełem Gustawa Gizewiusza (1810-1848). Jednym z jego ulubionych zajęć było fotografowanie. Fotografował głównie przyrodę, okolice Ostródy.

W niedzielę wieczorem 22 lipca 2007 podczas podróży z Ostródy do Olsztynka zginął w wypadku samochodowym. Miał niespełna 41 lat. Pogrzeb ks. Ryszarda Pitruskiego rozpoczął się 27 lipca 2007 r. w kościele w Ostródzie, skąd uczestnicy udali się na cmentarz ewangelicki w Nidzicy, gdzie złożono trumnę do grobu. Kazanie podczas uroczystości pogrzebowych wygłosił biskup Kościoła Janusz Jagucki. Zmarłego pożegnali biskupi oraz kilkudziesięciu duchownych, parafianie, goście ekumeniczni i władze samorządowe. Obszerny artykuł wspomnieniowy o duchownym i przyjacielu napisał ks. Paweł Hause ("Zwiastun Ewangelicki" (2007 nr 15-16 z 19 sierpnia) i zatytułował: "On już żyje, a my umieramy".

 

Ks. Paweł Hause

Urodził się 7 czerwca 1964 r. w Jeleniej Górze. Pochodzi z rodziny pastorskiej. Jego dziadek Paweł Hause był ewangelickim duchownym. Zasłużonym księdzem jest też jego ojciec Jan Hause, (obchodzący w 2001 r. 40-lecie ordynacji), który, gdy odrodziło się Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe, był pierwszym zwierzchnikiem odrodzonego EDW, pełniąc tę służbę do czasu przejścia w stan spoczynku (1995-1999). Nadal przewodniczy warszawskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Paweł Hause, syn ks. Jana Hause i jego żony Alicji zd. Reschke, również wybrał studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Jako mgr teologii pierwszy egzamin kościelny zdał w 1993 roku. Ordynowany był 24 lipca 1993 r. i został skierowany do dużej parafii w Ustroniu w Diecezji Cieszyńskiej, gdzie zdobywał praktykę kościelną przy boku proboszcza, ks. dr. Henryka Czembora.

Dnia 1 października 1995 r. ks. Paweł Hause otrzymał mianowanie na wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie. Od tego czasu zaczęła się jego działalność na Mazurach. Z dniem 1 lipca 1997 r. bp Kościoła Jan Szarek mianował go administratorem kętrzyńskiej parafii.

Od wielu lat jest proboszczem w Kętrzynie, a opiekę duszpasterską sprawuje też nad filiałami w Barcianach, Bartoszycach, Brzeźnicy, Koczarkach i Srokowie. Duża to parafia. Bardzo absorbująca jest obsługa filiałów. Ks. Paweł Hause wiele uwagi poświęca dzieciom, osobom niepełnosprawnym i starszym, a także ubogim i potrzebującym pomocy. Od lutego 2001 r. został koordynatorem współpracy z zakonem Joanitów w Diecezji Mazurskiej. Wprowadzenia nowego duszpasterza joanitów dokonał poprzedni duszpasterz tego zakonu, w owym czasie już Bp Kościoła, ks. Janusz Jagucki. Stało się to podczas nabożeństwa w dniu 1 lipca 2001 r. w Giżycku.

Ks. Paweł Hause uczestniczy aktywnie w życiu Kętrzyna, we współpracy miast Kętrzyna i Wesel, w którym zamieszkuje wielu byłych mieszkańców przedwojennego Rastenburga. W 2002 r. doszło do oficjalnego podpisania partnerstwa między Kętrzynem a Wesel. Dzięki temu powstało w Kętrzynie Stowarzyszenie im. Arno Holza i odrestaurowano zabytkowy obiekt, w którym mieści się teraz Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży. Owocem współpracy jest też Stacja Socjalna Lasarus, która niesie pomoc potrzebującym na terenie całego powiatu kętrzyńskiego. Od kilku lat odbywa się również wymiana młodzieży i nauczycieli. W sierpniu 2005 r., na zaproszenie władz miasta Wesel, z wizytą w niemieckim partnerskim mieście była oficjalna delegacja Kętrzyna, w której obok burmistrza Krzysztofa Hećmana i radnego Bronisława Goździewskiego uczestniczył też ks. Paweł Hause, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie. Ks. Paweł Hause współpracuje od lat z redakcją "Zwiastuna Ewangelickego", publikując artykuły i informacje z życia Kościoła na Mazurach.

 

Ks. Jan Neumann

Urodził się 25 stycznia 1966 r. Ordynowany był 24 lipca 1993 r. Jako wikariusz został skierowany do parafii w Nowym Sączu, a potem do parafii w Katowicach-Szopienicach (1997-1998). Pochodzi z rodziny pastorskiej. Jego rodzicami są ks. Alfred Neumann i Anna z domu Ożana. Jego ojciec, ks. Alfred Neumann, w kwietniu w r. 2000 obchodził 40-lecie ordynacji w Polskim Towarzystwie Ewangelickim w Cieszynie. Dwa lata później "Gazeta Ewangelicka" (2002 nr 9/10) zaprezentowała zdjęcia z rodzinnego albumu. Obok zdjęć rodziców w różnych etapach ich życia, na jednym ze zdjęć jest syn - ks. Jan Neumann z żoną Małgorzatą i dziećmi: Anną, Natalią i Jakubem.

Ks. Jan Neumann trafił na Mazury w 1998 r. Z dniem 1 lipca 1998 r. bp. Jan Szarek mianował go bowiem administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rynie. Od 2002 r., gdy został już proboszczem, przez pewien czas był też diecezjalnym duszpasterzem młodzieżowym.

W Rynie, a także w filiale w Sterławkach Wiekich, nabożeństwa odbywają się w kaplicach. W Rynie był kościół, ale spalił się podczas wojny. Dawne to lata, gdy myślano o jego odbudowie. Do wykorzystania pozostał spory plac wokół plebanii. Ks. Jan Neumann wraz z parafianami urządził tam boisko i plac zabaw dla młodzieży. Uroczystość otwarcia tych obiektów nastąpiła w maju 2002 r. z udziałem władz miasta i powiatu giżyckiego. W Rynie ks. Jan Neumann sprawuje opiekę duszpasterską już 10 lat.

 

 

Ks. Robert Penczek

Urodził się 4 marca 1968 r. w Zduńskiej Woli. Ordynowany był 24 lipca 1993 r. Został wikariuszem diecezjalnym Diecezji Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej z siedzibą w Elblągu. Potem jako wikariusz skierowany został do parafii w Suwałkach, obszarowo wielkiej, o rozproszonej diasporze, która skupia wiernych z powiatów suwalskiego, oleckiego i gołdapskiego. To miejsce trudnej pracy jest dla ks. Penczka bardzo ważne. Jak opowiada, z Suwalszczyzny pochodził jego dziadek.

Dnia 1 września 1997 r. bp Kościoła Jan Szarek mianował ks. Roberta Penczka administratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej pod wezwaniem Swiętej Trójcy w Suwałkach. Obecnie jest tu proboszczem. Ewangelicki kościół, którego budowa zakończyła się w 1841 r., należy do najstarszych kościołów w mieście.

W 2006 r. z inicjatywy proboszcza, ks. Roberta Penczka, parafia świętowała 165-lecie istnienia. W 2007 r. suwalska parafia była natomiast gospodarzem Diecezjalnego Święta Pieśni.

 

Ks. Sławomir Fonfara

Urodził się 23 lipca 1968 r. Ordynowany był 20 listopada 1994. Tuż po ordynacji, z dniem 1 lutego 1995 r., został wikariuszem diecezjalnym Diecezji Mazurskiej z siedzibą w Kętrzynie. Jego praktyka kościelna na Mazurach trwała tylko kilka miesięcy. Już w październiku tego samego 1995 roku został odwołany, a mianowanie na wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie otrzymał z dniem 1 października 1995 r. ks. Paweł Hause, obecny proboszcz kętrzyńskiej parafii.

Ks. Sławomir Fonfara jest od lat duszpasterzem parafii w Brzegu oraz ewangelickim kapelanem Wojska Polskiego. Własnym nakładem wydał swoje rozważania na kanwie Psalmu 121. Do 1999 r. Parafią Ewangelicko-Augsburską w Brzegu z filiałami w Karczowie i Nysie opiekował się ks. Marian Niemiec. Po nim kierownictwo przejął ks. Sławomir Fonfara, obecny proboszcz.

 

Ks. Cezary Królewicz

Urodził się 18 września1969 r. Z pracą kościelną w Diecezji Mazurskiej zetknął się w czasie studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Od 1 listopada 1992 r. był bowiem delegowany "do pomocy w pracy parafialnej ks. bp. Rudolfa Bażanowskiego na terenie Diecezji Mazurskiej". Jak zaznaczył bp Jan Szarek, "Stanowisko Pana będzie miało charakter praktyki kościelnej". Ta praktyka trwała ponad dwa lata. Z końcem stycznia 1995 r. został odwołany z praktyki w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Kętrzynie.

Jako magister teologii był ordynowany na urząd duchownego w dniu 26 maja 1996 r. w Zabrzu przez bpa Jana Szarka, razem z innymi magistrami teologii. Ks. Cezary Królewicz został wikariuszem Parafii w Zabrzu, pod opieką ks. proboszcza Andrzeja Hauptmana. Potem otrzymał skierowanie do Legnicy; był wikariuszem Diecezji Wrocławskiej i przez parę lat sprawował opiekę duszpasterską w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Legnicy. Dnia 23 stycznia 2005 r. pożegnał Legnicę. Tydzień później, 30 stycznia 2005 r., ks. Cezary Królewicz został wprowadzony w urząd proboszcza pomocniczego w Mikołajkach. Z różnych względów współpraca duchownych w Mikołajkach nie układała się harmonijnie. Ks. Cezary Królewicz pełnił opiekę duszpasterską w parafii do połowy grudnia 2005 r. i opuścił Mikołajki. Obecnie jest proboszczem parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu w Diecezji Wrocławskiej. Pisze artykuły na temat inicjatyw ewangelickich. Poza tym włączył się w działalność Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ewangelickich i pełni tu funkcję asystenta kościelnego.

 

 

Ks. Robert Opala

Urodził się 22 listopada 1962 r. Ordynowany był 7 września 1996 r. w Częstochowie przez bpa Jana Szarka.

Z dniem 1 sierpnia 1997 r. został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołajkach. Miesiąc później ks. Robert Opala został kapelanem Domu Opieki "Arka" w Mikołajkach. Dnia 14 lutego 1998 został odwołany zarówno z funkcji kapelana, jak i ze stanowiska wikariusza parafii w Mikołajkach. Na Mazurach był zatem niecałe pół roku.

Jako wikariusz oddelegowany został do parafii w Radomiu. Niebawem poświęcił się nauce i uzyskał stopień doktora nauk. Od lat nie ma go na liście duchownych Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.

 

Ks. Krystian Borkowski

Urodził się 8 sierpnia 1974 r. w Szczecinie; jego matka pochodzi z Opolszczyzny, a ojciec z Warszawy. Po ukończeniu studiów teologicznych, mgr Krystian Borkowski jako kandydat teologii został delegowany "do pomocy w pracy parafialnej ks. bp. R. Bażanowskiemu na terenie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie od 1 lipca 1999 r." Jak napisał bp Jan Szarek: "Stanowisko to będzie miało charakter praktyki kościelnej."

Ordynowany był 10 grudnia 2000 r. Z dniem ordynacji ks. Krystian Borkowski został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Olsztynie z siedzibą w Olsztynku. Na tym stanowisku sprawował działalność duszpasterską do 31 sierpnia 2002 r. Od marca 2001 r. pełnił też funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieżowego. Następnie, uchwałą konsystorza, z dniem 1 września 2002 r. został mianowany na stanowisko wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. Trudno było mu się rozstać z Mazurami. W krakowskiej parafii z jej filiałami pracował prawie cztery lata - do 1 lipca 2006 r. Wtedy wrócił na Mazury i objął Parafię Ewangelicko-Augsburską w Giżycku jako proboszcz administrator. Jednym z głównych zadań było zorganizowanie obchodów 180-lecia poświęcenia odbudowanego kościoła w Giżycku. Giżyckie uroczystości odbyły się w połowie września 2007 r. Oprócz bp. seniora Jana Szarka, dawnego proboszcza tej parafii, oraz zwierzchnika diecezji Mazurskiej bp. Rudolfa Bażanowskiego, z zaproszeń skorzystali m.in. wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Urszula Pasławska, a także władze samorządowe miasta i powiatu giżyckiego. Przybyła też delegacja dawnych mieszkańców Giżycka. Wszystkich witał gospodarz uroczystości, ks. Krystian Borkowski. Z okazji jubileuszu odbyła się również krótka sesja naukowa, podczas której wystąpili: Erwin Kruk i Robert Kempa, historyk z Giżycka. Ponadto w kościele otwarto wystawę dokumentów i zdjęć, poświęconą historii parafii, a zatytułowaną "Przeszłość zapisana w obrazach".

 

 

Wybory w MTE

 

Lutowy numer "Kartek Mazurskich" nieco się opóźnił. Dlatego możemy podać informację z pierwszych dni marca.

Otóż w niedzielę 2 marca br. w sali parafialnej w Olsztynie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Przewodniczył mu prof. dr Jan Kisza. W pierwszej części zebrani wysłuchali sprawozdania przewodniczącego MTE za rok sprawozdawczy 2007 oraz za całą czteroletnią kadencję. Erwin Kruk zwrócił m.in. uwagę na przygotowania MTE do obchodów 130-lecia poświęcenia kościoła ewangelickiego w Olsztynie, które odbyły się 13-14 października ubr., oraz na zorganizowaną z tej okazji konferencję i wydaną książkę "Ewangeliccy duchowni i parafianie". Sprawozdawca omówił też szczegółowo te działania, które znalazły swój wyraz na stronach internetowych Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego, jak "Wykaz duchownych po 1945 roku", przygotowany przez ks. bp. Rudolfa Bażanowskiego, jak ogłaszane w "Kartkach Mazurskich" sylwetki wszystkich księży ewangelickich Diecezji Mazurskiej z lat 1945-2000, jak nowa wersja "Małego słownika gwary mazurskiej" i inne prace. Podziękował tym członkom MTE, których wkład pracy przyczynił się do umocnienia pozycji stowarzyszenia.

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Sztwiertnia odczytał protokół Komisji Rewizyjnej za miniony rok sprawozdawczy. Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zebranie podjęło następujące uchwały:
1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe i wynik finansowy za rok 2007 Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
2. Udzielić członkom Zarządu Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego absolutorium za miniony rok sprawozdawczy.

Po zakończeniu części sprawozdawczej, na wniosek Alfreda Czesli, Walne Zebranie rozpatrywało punkt: przyjęcie nowych członków. W poczet członków MTE został przyjęty Konrad Biesiadecki, student V roku politologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, związany pochodzeniem i działalnością z Giżyckiem i tamtejszą parafią ewangelicką.

Potem, zgodnie ze statutem MTE, odbyły się wybory. Osobno wybierano przewodniczącego MTE. Ks. bp Rudolf Bażanowski zgłosił kandydaturę Erwina Kruka na przewodniczącego. Ta propozycja została przyjęta przez aklamację. Aby wszystko było zgodne ze statutem, kandydat zwrócił uwagę, że i w tym przypadku potrzebne jest głosowanie. Kandydatura dotychczasowego przewodniczącego została w wyniku głosowania przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący obrad prof. Jan Kisza złożył gratulacje wybranemu przewodniczącemu i przekazał prowadzenie dalszego ciągu zebrania Erwinowi Krukowi. E. Kruk przedstawił uwarunkowania, w jakich działa towarzystwo, i poprosił o to, by nie dokonywać wielkich zmian w Zarządzie MTE, podkreślając, że większość osób z Zarządu sprawuje swe funkcje od powstania MTE w 1999 roku. Sam też zgłosił propozycje do rozważenia. Wybory Zarządu sprawiły, że dyskusja była bardzo ożywiona. Z jednej strony zastanawiano się, jak zdynamizować działalność towarzystwa i otwierać nowe pola aktywności, z drugiej natomiast - pojawiały się pytania, czy dogłębność zmian, również na zebraniu proponowana, przyczyni się do poprawy działalności organizacyjnej. Wyniki głosowań wskazują na to, że skład Zarządu zmienił się w niewielkim stopniu. Natomiast, jeśli chodzi o Komisję Rewizyjną, przegłosowano wniosek o zachowanie jej w tym samym składzie.

Zarząd Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego trzeciej kadencji rozpoczyna działalność w następującym składzie:

Erwin Kruk - przewodniczący,
Beata Wacławik - wiceprzewodnicząca,
Ewa Bażanowska - sekretarz,
Alfred Czesla - skarbnik
oraz prof. Jan Kisza, Maria Kuessner i prof. Manfred O. Lorek - członkowie.

Komisja Rewizyjna MTE nadal będzie działała w tym samym składzie:
Janusz Sztwiertnia (przewodniczący), Andrzej Kohls i Tadeusz Dłuszczakowski.

Dobrze się stało, że dyskusja nad wyborem Zarządu znalazła rozwinięcie w dyskusji programowej, w której głos (niektórzy kilkakrotnie) zabierali: prof. Manfred O. Lorek, Konrad Biesiadecki, Alfred Czesla, bp Rudolf Bażanowski, Swietłana Kruk, prof. Jan Kisza i Erwin Kruk. M.in. prof. Manfred Lorek, który jest również działaczem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, zgłosił wniosek o zacieśnienie kontaktów między MTE a Macierzą Ziemi Cieszyńskiej. Natomiast Konrad Biesiadecki z Giżycka, obok wielu innych propozycji, zwracał uwagę na to, by MTE rozwinęło działalność klubową poza Olsztynem, stwierdzając, że np. w Giżycku jest grupa osób, które z chęcią by przyjechały na spotkanie do Olsztyna, by wspólnie dyskutować o ewangelickich i mazurskich dziejach. Ks. bp Rudolf Bażanowski podkreślił, że opracowane sylwetki duchownych z Mazur można by w przyszłości zaprezentować w formie książkowej. Jak powiedział, taka publikacja byłaby interesująca dla podjęcia badań nad historią poszczególnych parafii. Zwierzchnik Diecezji Mazurskiej zwrócił też uwagę, że Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie jest stowarzyszeniem, które chce integrować ludzi i środowiska, ukazywać przeszłość, aby lepiej ją rozumieć, i nie zapominać o przyszłości; przypomniał też, że ważnym zakresem spraw z przeszłości zajmuje się powołana w Kościele ewangelickim komisja historyczna. Prof. Jan Kisza, zabierając głos, mówił o potrzebie wyważania racji i ukazywania uwarunkowań religijnych, politycznych i społecznych, jakie w powojennych dziejach miały wpływ na losy ludzi i całych środowisk. Zdaniem Erwina Kruka, jest już dużo świadectw, które ukazują życie ewangelików w 1945 r. i w okresie późniejszym. Są jednak mało znane. Podał przykład odważnego zachowania ks. Rudolfa Mrowca z Giżycka (przypomniane po latach z okazji jubileuszu 180-lecia odbudowy kościoła w tym mieście we wrześniu 2007 r.), który z kancelarii parafialnej wyprosił funkcjonariusza UB, za co natychmiast władze usunęły go z parafii i diecezji, a i w innych diecezjach przez miesiące nie mógł otrzymać żadnej pracy kościelnej. Zwrócił też uwagę na (opublikowany już parokrotnie, ale nadal mało znany) raport z Mazur delegata polskiego Kościoła ewangelickiego z Warszawy, ks. Feliksa Gloeha z 1945 r., w którym duchowny - w części ogólnej - niesprawiedliwie potraktował starania działaczy mazurskich, ale w części szczegółowej wiernie opisał, jakie jest położenie i jak okrutnie traktuje się mazurskich ewangelików w powiecie działdowskim. Również Swietłana Kruk, która z tym raportem zapoznała się dopiero niedawno, przy opracowaniu redakcyjnym dysertacji naukowej, potwierdziła, że gdy czytała ten raport, to - jak powiedziała - aż płakać się chce, że tak można było traktować ludzi.

Wnioski z dyskusji opracuje Zarząd MTE na swym posiedzeniu i przedstawi członkom te propozycje, które stowarzyszenie będzie chciało zrealizować w tym roku. Dyskusja trwała tak długo, że w wolnych wnioskach pojawił się jeden postulat, a mianowicie - zakończyć Walne Zebranie. Przed rozejściem się uczestnicy zebrania odśpiewali pieśń "Pobłogosław Panie ..."

 


KARTKI MAZURSKIE, 2008 Luty Nr 2 (56) Rok IX. Red. E.K.
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
Adres: 10 - 026 Olsztyn, ul. Stare Miasto 1,
tel. + 48 89 527-22-45
Konto: PKO BP II/0 Olsztyn 93 1020 3541 0000 5002 0091 1180
http://diec.mazurska.luteranie.pl/pl/mte.html
http://www.mtew.prv.pl


Powrót do poprzedniej strony
Wydrukuj stronę

(c) 2008.03.04 - Diecezja Mazurska KEA w RP - olsztyn@luteranie.pl