Mazurskie życiorysy

Ksiądz Jerzy Zygmunt Otello

ur. 23.8.1925 - zm. 16.10.1996

Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Nidzicy i konsenior Diecezji Mazurskiej

 

Ksiądz Jerzy Zygmunt Otello urodził się 23 sierpnia 1925 roku w Toruniu w mazurskiej rodzinie działacza plebiscytowego i urzędnika służby konsularnej. Tam rozpoczął naukę w gimnazjum. Podczas wojny wysiedlony wraz z rodzicami do tzw. Generalnej Guberni kontynuował naukę w warunkach konspiracyjnych. Uczestniczył w podziemnym ruchu oporu. W 1943 roku został wywieziony do Rzeszy skąd uciekł i wstąpił do belgijskiego ruchu oporu. Po inwazji we Francji służył w 1 Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.
W 1946 roku wrócił do kraju i po weryfikacji matury rozpoczął studia prawnicze w Toruniu, a w 1947 roku - studia teologiczne na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od ordynacji, która miała miejsce w Łodzi 16 marca 1952 roku, pełnił swą duszpasterską służbę w Diecezji Mazurskiej. Najpierw był administratorem PEA w Biskupcu i Kobułtach oraz zborów w Bisztynku, Czerwonce, Jezioranach, Raszągu, Reszlu. Od 1.10.1954 roku był administratorem PEA w Nidzicy i Wielbarku. Przez szereg lat administrował i opiekował się także parafiami w Działdowie, Dąbrównie, Kurkach, Prabutach wraz ze zborami filialnymi.
W 1976 roku Parafia w Nidzicy wybrała Księdza Jerzego Otello na stanowisko proboszcza. Zawsze pełen niewyczerpanej energii, jako żarliwy i wierny sługa Słowa Bożego i szafarz Sakramentów nie szczędził sił i trudu, aby Parafia w Nidzicy mogła stać się prężnym ośrodkiem ewangelickiej wspólnoty na Mazurach. Z jego inicjatywy zostały wybudowane kaplice w Jabłonce i w Rogu. Kochał swą ojczystą ziemię i lud mazurski, któremu służył z oddaniem.
Od 1985 roku piastował również stanowisko konseniora Diecezji Mazurskiej. Przez szereg lat reprezentował wspólnotę ewangelicką Ziemi Mazurskiej w Synodzie Kościoła.
Ksiądz konsenior Jerzy Otello miłość do Kościoła utożsamiał z miłością do ziemi swoich ewangelickich przodków. Z dumą podkreślał, że jest Mazurem. Jego ojciec pochodził spod Ełku, a matka urodziła się pod Nidzicą.
Jako duchowny, historyk, publicysta i społecznik zyskał wyjątkową pozycję nie tylko w Nidzicy, lecz w całym regionie Warmii i Mazur. W Nidzicy rozwinął szeroką działalność także na arenie społecznej. Był prezesem Towarzystwa Ziemi Nidzickiej i przewodniczącym Koła Historycznego. Brał udział w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta w Nidzicy.
Był bibliofilem, kolekcjonerem sztuki. Zgromadził wiele białych kruków z piśmiennictwa, unikalnych dokumentów i zdjęć. Zabezpieczył cenne zabytki malarstwa przed zniszczeniem.
Konsystorz Kościoła przedłużył czas czynnej służby księdza Jerzego Otello do 30 kwietnia 1992 roku. Lecz i po tej dacie pełnił dalej z całym zaangażowaniem swoją służbę duszpasterską w Parafii w Nidzicy. Wtedy to (w sierpniu 1992 roku) uległ ciężkiemu wypadkowi samochodowemu.
Ksiądz Jerzy Otello w 1978 roku boleśnie odczuł utratę tragicznie zmarłego syna, księdza Ryszarda.
Odchodząc 16 października 1996 roku w Toruniu pozostawił towarzyszkę swej życiowej wędrówki - żonę Pelagię i córkę, które szczególnie od czasu jego nieszczęśliwego wypadku z wielkim oddaniem się nim opiekowały. Pożegnany 19 października 1996r. spoczął na nidzickim cmentarzu.

Opracował: Ks. Bp Rudolf Bażanowski

Wspomnienia ks. Jerzego Otello

O Ks. Jerzym Otello w Kartkach Mazurskich opracowanych przez Erwina Kruka


Powrót do poprzedniej strony
Wydrukuj strone

(c) 2005 - Diecezja Mazurska KEA w RP - diec.mazurska@luteranie.pl