KARTKI MAZURSKIE

LISTOPAD 2004 R., Rok V Nr 2 (20)
Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Olsztynie

 

ALBUM NA JUBILEUSZ HIERONIMA SKURPSKIEGO

 

17 października 2004 r. nestor olsztyńskich plastyków Hieronim Skurpski obchodził swój jubileusz - 90. urodziny. Artysta urodził się w 1914 roku w mazurskiej wsi Skurpie koło Działdowa w rodzinie ewangelickiej, a od 1945 roku po dziś dzień wiąże swe życie, działalność kulturalną i pracę twórczą z Olsztynem. Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, włączając się do obchodów, postanowiło wydać album poświęcony życiu i twórczości Hieronima Skurpskiego, artysty malarza, grafika i rysownika.

Przygotowania do realizacji projektu zaczęły się w październiku ubr. i przebiegały nie bez przeszkód. Z okazji jubileuszu artysty album pt. Hieronim Skurpski został wydany. Przygotował go Erwin Kruk, graficznie opracował olsztyński grafik Tadeusz Burniewicz, a redakcją wydawniczą zajęła się Swietłana Kruk. Reprodukcje kolorowych prac (wykonane przez Wacława Kapustę, Grzegorza Kumorowicza i Wojciecha Sękowskiego) poprzedzają teksty: olsztyńskiego pisarza Erwina Kruka ("Ze Skurpia w świat") i Sławomira Bołdoka, znawcy rynku sztuki z Warszawy ("Drogi Panie Hieronimie"). Po bogatej części ilustracyjnej zamieszczono "Wypowiedzi o twórczości", fragmenty z Dziennika artysty i bibliografię. Równie bogate i szczegółowe jest "Kalendarium życia i twórczości" opracowane przez olsztyńskiego historyka sztuki Krystynę Koziełło-Poklewską. Książka zawiera też streszczenia w językach niemieckim i angielskim, a przekładów dokonały Edyta Rutecka i Ala Melgaard.

Wydany przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie album ma 240 stron w formacie 24cm x 22cm i twardą oprawę (waży 1,2 kg!). Został wydrukowany w OZGraf - Olsztyńskich Zakładach Graficznych. Album mógł ukazać się dzięki przyznanej MTE dotacji z budżetu Miasta Olsztyn w wysokości 50 tys. zł. Odbyło się to przy osobistym zaangażowaniu prezydenta miasta Jerzego Małkowskiego, który od lat darzy wielkim szacunkiem twórczość Hieronima Skurpskiego. Jakkolwiek dotacja z ratusza była decydująca dla realizacji projektu, to wydanie książki sponsorowali także: Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie, OZGraf - Olsztyńskie Zakłady Graficzne S. A., Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i "Stomil - Olsztyn" S. A. Sam tylko koszt druku 1 egzemplarza (obciążonego podatkiem VAT w wysokości 22 proc.) to 55 złotych. Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie jako wydawca sprzedaje tę publikację po cenie promocyjnej - 50 zł. Album Hieronim Skurpski można nabyć w siedzibie MTE, którą jest kancelaria parafii ewangelickiej w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 1.

Pięknie wydany album to piąta książka, której wydawcą jest Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, obchodzące w tym roku po cichu 5-lecie swej działalności.

URODZINY ARTYSTY

15 października br. odbyło się na zamku olsztyńskim uroczyste spotkanie z okazji 90. urodzin Hieronima Skurpskiego, zorganizowane przez Muzeum Warmii i Mazur pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Olsztyna. Swój udział w uroczystości miało też Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, co zaznaczono w programie zaproszenia, podając punkt: "Dedykowany Jubilatowi album Hieronim Skurpski wydany przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie".

Gospodarzem spotkania był dyrektor muzeum Janusz Cygański. Życzenia jubilatowi składali: wojewoda Stanisław Szatkowski, wicemarszałek województwa Bożena Wrzeszcz-Zwada, prezydent Olsztyna Jerzy Małkowski, zwierzchnik diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. bp Rudolf Bażanowski. Z okazji jubileuszu Hieronim Skurpski otrzymał nagrodę Ministra Kultury.

Ważnym punktem uroczystości była dokonana przez Erwina Kruka prezentacja i wręczenie albumu Hieronim Skurpski. Pierwszy egzemplarz albumu otrzymał wraz życzeniami Jubilat, a następne prezydent miasta, wojewoda, wicemarszałek województwa, ks. bp Rudolf Bażanowski oraz metropolita warmiński ks. abp Edmund Piszcz (za pośrednictwem swego pełnomocnika). Gratisowe egzemplarze otrzymali wszyscy, którzy merytorycznie lub finansowo wspierali wydanie publikacji. Ponadto 60 uczestników uroczystości nabyło album na miejscu, po cenie promocyjnej.

Podczas uroczystości na zamku przyjaciele, znajomi i miłośnicy twórczości Hieronima Skurpskiego składali mu życzenia i kwiaty, prosili o dedykacje na albumie. Jubilat zabierając głos, dziękował także Mazurskiemu Towarzystwu Ewangelickiemu "za niespodziankę", jaką jest album poświęcony jego życiu i twórczości plastycznej.

Dzięki obecności dziennikarzy prasy, radia i telewizji 90-lecie Hieronima Skurpskiego znalazło szeroką dokumentację.

JUBILAT W MTE

26 października br. Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie gościło sędziwego, ale wciąż młodego duchem artystę, w sali parafialnej. Nie pierwszy raz w tym roku. Wcześniej, 26 kwietnia br., uczestniczył w spotkaniu promocyjnym książki Mazurskie dole i niedole ks. dr. Alfreda Jaguckiego, na którym o swym ojcu i jego pracy na Mazurach opowiadał m.in. syn Autora ks. bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Książkę Mazurskie dole i niedole zdobi 40 rysunków H. Skurpskiego z cyklu "Połów zimą", wykonanych w Głodowie w Puszczy Piskiej w 1963 roku.

Tym razem Hieronim Skurpski spotkał się z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej MTE towarzysko, z okazji obchodów swych 90. urodzin i wydania przez MTE albumu. W spotkaniu uczestniczył ks. bp Rudolf Bażanowski, proboszcz miejscowej parafii.

Jak wiadomo, salę parafialną w Olsztynie zdobią obrazy "Hiob II", "Miejsce bólu i rozpaczy" oraz 4 prace olejne z cyklu "Maternitas", które Hieronim Skurpski podarował przed czterema laty parafii ewangelicko-augsburskiej w Olsztynie.

Na początku zaśpiewano Jubilatowi pieśń "Ad multos annos", a następnie były życzenia, szampan i tort, rozmowy i dyskusje. Artysta dzielił się swymi wspomnieniami, wpisywał imienne dedykacje na egzemplarzach albumu Hieronim Skurpski, który podczas tego spotkania otrzymali jego uczestnicy.

Z ALBUMU HIERONIM SKURPSKI

Początek eseju Erwina Kruka "Ze Skurpia w świat", otwierającego album: "Można powiedzieć, że Hieronim Skurpski, nestor olsztyńskich plastyków, był świadkiem najważniejszych wydarzeń, które przetoczyły się przez rodzinny region w XX wieku i naznaczyły życie społeczeństw tej części Europy. Najwcześniejsze dzieciństwo upłynęło mu w cesarskich Niemczech, ukształtowała go młodość i lata nauki w II Rzeczypospolitej, a po drugiej wojnie światowej - skoro inny czas nie był dany - w Polsce Ludowej tworzył Muzeum Mazurskie na olsztyńskim Zamku, ochraniał zabytki i organizował instytucje kultury, a przede wszystkim dał się poznać jako znakomity rysownik, autor licznych grafik i obrazów. Teraz, w III Rzeczypospolitej, gdy przebyte lata uświadamiają upływ czasu, malarz sumuje swoje dokonania, na plan pierwszy wysuwa twórczość plastyczną i z większą śmiałością ogarnia życie, waży racje i pułapki historii; jakkolwiek nie chce podważać przebytej drogi, cieszy się z osobistej wolności, której przestrzenią była dla niego sztuka. [...]"

INFORMACJE W SKRÓCIE:

NAGRODA ZA WARMIĘ I MAZURY
Erwin Kruk został laureatem Nagrody im. Prof. Hugona Steinhausa "za najlepszą polską publikację popularnonaukową wydaną w latach 2001-2003", Nagrodę tę przyznały Polska Fundacja Upowszechniania Nauki oraz Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk za książkę Warmia i Mazury, opublikowaną w 2003 roku przez Wydawnictwo Dolnośląskie w serii "A to Polska właśnie".
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Prof. H. Steinhausa odbyła się 26 października br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

ŚWIAT WEDŁUG SKURPSKIEGO
4 listopada br. otwarto w BWA w Olsztynie dużą wystawę jubileuszową Hieronima Skurpskiego, zatytułowaną "Opisanie świata".
Podczas wernisażu można było kupić album Hieronim Skurpski, wydany przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie.

O MAZURACH
17 listopada br. odbyło się w Olsztynie otwarte spotkanie, zorganizowane przez Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie a poświęcone dziejom i współczesności mazurskiej.
Na spotkaniu tym olsztyński historyk dr Grzegorz Jasiński zaprezentował swoją nową książkę Kościół ewangelicki na Mazurach w XIX wieku. Natomiast zajmujący się problematyką mniejszości socjolog dr Alfred Czesla przedstawił temat: "Społeczność ewangelicka w krajobrazie mazurskim po 1945 roku".


KARTKI MAZURSKIE, LISTOPAD 2004, Nr 2 (20) Rok V, Red.E.K, Biuletyn Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Adres: 10 - 026 Olsztyn, ul. Stare Miasto 1 tel. + 48 89 527-22-45 Konto: PKO BP S.A. 46 1020 3541 0000 5002 0011 3522


Powrót do poprzedniej strony
Wydrukuj strone

(c) 2004 - Diecezja Mazurska KEA w RP - diec.mazurska@luteranie.pl