Podsumowanie diecezjalnej pomocy dla uchodźców

W dniu 02.12.2021 r. miało miejsce przekazanie darów na rzecz uchodźców przebywających na terenie Kętrzyńskiego Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców. Przekazane zostały ubrania dziecięce, smoczki pampersy i inne najpotrzebniejsze artykuły codziennego użytku. Był to wielki dzień dla społeczności Ewangelickiej Diecezji Mazurskiej jak i dla całego polskiego kościoła Luterańskiego, pokazujący, że ludzi dobrego serca zawsze łączy jeden cel miłosierdzia i chęć pomocy. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom, które przyczyniły się do stworzenia tego pięknego daru:

– Duchownym za przeprowadzenie zbiórki w Parafiach

– ks. mjr SG Marcinowi Pyszowi pomysłodawcy za logistykę, nadzór, przygotowanie i kontakt z służbami mundurowymi w Kętrzynie oraz Ewangelickiemu stowarzyszeniu „Betel” działającym przy Parafii w Piszu

-Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej p. gen. bryg. SG Robertowi Inglot za otwartość i pomoc logistyczną w rozdysponowaniu darów.

-I przede wszystkim WAM drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie! Za wasze otwarte serce i każdy najmniejszy dar ,,Bóg zapłać”!