Adres Parafii:
ul. Partyzantów 6
11-520 Ryn
tel. 87 421 80 66

Nabożeństwa

Kaplica w Rynie
ul. Partyzantów 1
w każdą niedziele o godz. 900

Kaplica w Koczarkach
Koczarki 4
w 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 1130

Kaplica w Sterławkach Wielkich
Sterławki Wielkie 48
w 2. niedzielę miesiąca o godz. 1130

Godziny Biblijne
    w czwartki o godz. 1600

Spotkania młodzieży
w piątki o godz. 1630

Szkółka Niedzielna
podczas nabożeństwa