Adres Parafii:

ul. Plażowa 3
11-731 Sorkwity
tel. 89 742 81 78

Nabożeństwa

Kościół w Sorkwitach
ul. Plażowa 1
w każdą niedziele o godz. 1000

Filiał Biskupiec Reszelski
ul. Warszawska 21
w 1, 3, 5 niedziele miesiąca o godz. 1200

Filiał Rasząg
w 1, 3, 5 niedziele miesiąca o godz. 1330

Filiał Rybno
w 2, 4 niedziele miesiąca o godz. 1200

Chór Parafialny

   próby w każdy czwartek o godz. 1700