Adres Parafii:

ul. Plażowa 3
11-731 Sorkwity
tel. 89 742 81 78

Nabożeństwa

Kościół w Sorkwitach
ul. Plażowa 1
w każdą niedziele o godz. 1000

Filiał Biskupiec Reszelski
ul. Warszawska 21
w co drugą niedzielę o godz. 1200

Filiał Rasząg
Rasząg nr 15
w co drugą niedzielę o godz. 1230

Filiał Rybno
w co drugą niedzielę o godz. 1200

Chór Parafialny

   próby w każdy czwartek o godz. 1700