Adres Parafii:

ul. Kościuszki 19
14-100 Suwałki
tel. 87 566 45 49

 

Nabożeństwa:

Kościół w Suwałkach
w każdą niedziele o godz. 1130
zimą również o godz. 1400 w kaplicy przy ul. Kościuszki 19

Filiał w Gołdapi
[ul. Jaćwieska 2]
w każdą niedzielę o godz. 830