Święto Wojska Polskiego w Warszawie

Z okazji Święta Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe (EDW) zorganizowało 12.08.2021 roku w ewangelickim kościele Świętej Trójcy w Warszawie uroczyste, dziękczynne nabożeństwo.

Przybyłych gości powitali ks. radca Piotr Gaś- proboszcz parafii Świętej Trójcy w Warszawie oraz ks. ppłk Wiesław Żydel- z-ca Ewangelickiego Biskupa Wojskowego (EBW).
Nabożeństwo prowadził, wraz z kapelanami EDW, Ewangelicki Biskup Wojskowy Marcin Makula.
W nabożeństwie ponadto czynnie uczestniczyli: JE abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski – Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego oraz ks. płk w st. spocz. Aleksy Andrejuk; JE bp Marek Izdebski – Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP; J.E. bp Jan Cieślar – Biskup Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP; Ks. mjr Marcin Janocha – Sekretarz Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
Wśród znamienitych gości wymienić należy: JE bp gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Borskiego – Biskup Senior EDW; płk Konrad Kłos – reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawła Solocha;
gen. bryg. Andrzej Przekwas – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Jarosława Mikę wraz z: gen. dyw. Sławomirem Owczarkiem – Inspektorem Rodzajów Wojsk DG RSZ, gen. bryg. pil. Krzysztofem Walczakiem – zastępcą Inspektora Sił Powietrznych DG RSZ, kadm. Krzysztofem Zdonkiem – zastępcą Inspektora Marynarki Wojennej DG RSZ;
płk Andrzej Trzaska – reprezentujący Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych gen. bryg. Sławomira Drumowicza;
płk Mirosław Polakow – reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Tomasza Piotrowskiego;
płk Mieczysław Spychalski – reprezentujący Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Artura Kępczyńskiego;
płk Marcin Siudziński – reprezentujący Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę;
ppłk dr Dariusz Bogusz – reprezentujący Rektora-Komendanta Lotniczej Akademii Wojskowej gen. bryg. pil. Krzysztofa Cura;
płk Konrad Szałankiewicz – reprezentujący Szefa Służb Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Marka Łapińskiego;
płk Witold Jagielski – Dyrektor Biura Infrastruktury Specjalnej;
ppłk Paweł Rakoczy – reprezentujący Szefa Oddziału Zabezpieczenia DGW płk. Janusza Krupę;
insp. Krzysztof Kozieł – reprezentujący Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka ;
gen. bryg. SG Robert Bagan – Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej;
dyr. Adam Siwek – reprezentujący Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego
Święto Wojska Polskiego obecnie obchodzone jest 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Święto to zostało wprowadzone ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 30 lipca 1992 r.
Wojsko Polskie od uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku w znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze podkreślało i nadal podkreśla swój historyczny rodowód i swą tradycję, której kultywowanie było jednym z istotnych czynników integrujących armię ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe.
Ustanowienie Święta Żołnierza sankcjonował rozkaz Ministra Spraw Wojskowych gen. broni Stanisława Szeptyckiego, w którym zapisano m.in.: „W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski”.
Święto Żołnierza obchodzono uroczyście także w okresie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Wojsku Polskim do 1947 roku. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 przywróciła obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia. Tegoż roku po raz pierwszy w dniu 15 sierpnia odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.
 
W obchodach Święta brali udział również kapelani z terenu Diecezji Mazurskiej.
 
 
/Tekst:  EDW/
/Zdjęcia: ks. red. Daniel Ferek/