Wprowadzenie proboszcza w Szczytnie

W sobotę 18 września 2021 roku ks. Adrian Lazar został wprowadzony w urząd proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.
Wprowadzenia dokonał biskup diecezji mazurskiej Paweł Hause w asyście ks. bpa Adrian Korczago, biskupa diecezji cieszyńskiej, ks. mjr Marcina Pysza, proboszcza parafii ewangelickiej w Piszu oraz ks. por. Dawida Banacha, proboszcza parafii ewangelickiej w Suwałkach.
Kazanie wygłosił nowo wprowadzony proboszcz ks. Adrian Lazar. W liturgii wstępnej wzięli udział mazurscy księża – ks. Witold Twardzik oraz ks. Łukasz Stachelek – a przemówienie spowiednie skierował do zebranych ks. Marcin Pysz.
Nowemu proboszczowi życzenia oraz gratulacje przekazali m.in. : w imieniu Rady Parafialnej – Ryszard Jerosz, Burmistrz miasta Szczytno – Krzysztof Mańkowski, z Parafii Wniebowzięcia NMP w Szczytnie – ks. Dawid Hulecki z oraz Kościoła Chrześcijan Baptystów – pastor Andrzej Seweryn.
W nabożeństwie czynny udział wziął chór Pasjonata ze Świętajna pod dyr. Joanny Gawryszewskiej. Na organach grał Adam Zalewski.
Wszyscy uczestnicy nabożeństwa zostali zaproszeni do wspólnego świętowania w ogrodzie parafialnym.
Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie parafialnego pikniku (i porządki po nim). W miłej atmosferze (mimo niepogody) upłynęło nam to świąteczne popołudnie.