Zjazd sprawozdawczo-wyborczy BPGA

20 czerwca 2019 roku w Hołdunowie odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Diecezję Mazurską reprezentowali: ks. bp Paweł Hause, ks. Wojciech Płoszek i ks. Dawid Banach. W czasie Zjazdu wybrano nowy Zarząd BPGA, na którego czele stanął Ksiądz Prezes Marcin Makula.