W pierwszej dekadzie kwietnia Zwierzchnik Diecezji Ksiądz Biskup Paweł Hause na zaproszenie Księdza Radcy Janusza Staszczaka prowadził Rekolekcje Pasyjne dla parafian z Koszalina. Tematem rozważań były słowa Zbawiciela wypowiadane na krzyżu oraz słowa próśb Modlitwy Pańskiej.